مقوله مسئولیت اجتماعی شرکت ها، تلاش دارد تا این مفهوم مهم و بنیادین را در اقتصاد قرن بیست و یکم رواج دهد که تنها، خریداران نهایی کالا و خدمات نیستند که از خرید آن، سود یا ضرر می کنند. بلکه دامنه سهامداران و ذی نفعان، بیش از خریداران نهایی است و به همین خاطر، بحث محیط زیست و جامعه نیز به میان کشیده می شود.

در واقع بحث مسئولیت اجتماعی شرکت، به طور کلی به این مساله توجه دارد که چقدر فعالیت های تولیدی یا خدماتی بنگاه های اقتصادی، حامی محیط زیست، حامی جامعه، حامی اقتصاد پایدار و حامی حقوق انسان ها است.

نگاه اخلاقی به کسب و کار را می توان ماحصل نوع تفکر مسئولیت اجتماعی شرکت ها در دنیای امروز دانست.

مقوله مسئولیت اجتماعی شرکت ها، مقوله ای اخلاقی و اخلاق مدار در کسب و کار است و تلاش می کند تا به جامعه، دید خوبی درباره کلیات فعالیت شرکت ها در مسائل زیست محیطی، رعایت حقوق شهروندان و جامعه و توسعه پایدار بدهد.

مسئوليت اجتماعی شركت ها به عبارتی اخلاق شركت ها

 است. در هر بخشــی از جامعه، اخلاق يكی از مهم ترين معيارها برای بررسی و قضاوت كردن است.

“مسئوليت اجتماعي شركت ها” به عبارتی به معني اخلاق كسب و كار است و به نقشی كه شركت ها در حوزه اجتماعی بر عهده دارند مربوط می شود.

مســئوليت اجتماعی بنگاه ها تمامی جنبه های مديريتی شركت را پوشش می دهد و در مورد اين اســت كه چگونه شــركت ها، تجارتشان را به روش اخلاقــی انجام دهند و اثر جنبه های اقتصادی، محيطی و اجتماعی را در نظر می گيرند.

مجموعه آداک، همواره پایبندی به مسئولیت اجتماعی خود را در رویکردها و ماموریت های خود در نظر داشته و تاکنون در مواردی همچون بهینه سازی مصرف انرژی، حفظ محیط زیست، حمایت از ورزش و ارتقای سلامت عمومی، اقدامات اثر بخشی را انجام داده است.

آداک، بهینه سازی مصرف انرژی و حفاظت از محیط زیست

آداک ﺑﻨﯿﺎدى ﭼﻨﺪ رﺷﺗﻪ اى اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎى ھﻤﮑﺎرى ھﺪﻓﻤﻨﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﴍﮐﺖ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﻫُﻟﺪﯾﻨﮓ آداک ﺳﻪ ﴍﮐﺖ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻫﺎی ﺗﻨﺪﯾﺲ آرﻣﺎن ﺗﺎم، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ آداک و اﻓﻖ ﻣﯿﻼد اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪى از ﺳﺎل ﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ارزﺷﻤﻨﺪ و ﮐﻢ ﻧﻈﯿﺮ در زﻣﯿﻨه ھﺎى ﺻﻨﻌﺘﻰ، ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ، ﻓﻦ آورىِ اﻃﻼﻋﺎت، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺮژى، اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺻﻨﻌﺘﻰ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ و ﻓﻦ آورى ھﺎى ﻧﻮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﻰ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

آداک در ﭘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ دﻧﯿﺎﯾﯽ ﺳﺒﺰ ﺗﺮ ﺑﺎ ﺑﮭره ﮔﯾری از ﻓﻦ آوری روز اﺳﺖ و ﻣﯽ ﮐوﺷد ﺗﺎ ﺑﺎ ﮬﻮﺷﻣﻧدی ﮐﯾﻔﯾت زﻧدﮔﯽ را ارﺗﻘﺎ ﺑﺑﺧﺷد.

ارائه خدمات مهندسی و تامین کالا و تجهیزات در پروژه عظیم ایران مال (بازار بزرگ ایران) که در حال حاضر به عنوان بزرگترین مرکز تجاری خاورمیانه و یکی از پنج مرکز تجاری بزرگ در سراسر دنیا شناخته می شود و طراحی و اجرای سیستم مدیریت هوشمند ساختمان با ۳۵۰،۰۰۰ نقطه کنترلی (که پروژه ایران مال را به عنوان بزرگترین پروژه اجرایی سیستم مدیریت هوشمند ساختمان در دنیا معرفی می کند)، آداک را در صدر برترین مجموعه های مهندسی فعال در صنعت ساختمان ایران قرار می دهد. طراحی، مشاوره و اجرای سیستم مدیریت هوشمند ساختمان در پروژه بیمارستان تات با داشتن بیش از ۲۴،۰۰۰ نقطه کنترلی، نیز در پروژه های اجرایی سیستم مدیریت هوشمند ساختمان در بیمارستان سازی، نام آداک را در صدر قرار می دهد.

بخش مدیریت انرژی، جدیدترین بخش ایجاد شده در مجموعه آداک است. تمرکز اصلی این بخش روی موضوع مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی در کلیه قسمت‌های ساختمان است. بخش انرژی، شامل پیشرفته‌ترین دانش مربوطه است و همکاران ما در این قسمت تلاش دارند تا آینده‌ای پایدارتر برای نسل‌های آینده را تضمین کنند.

قسمت انرژی مجموعه آداک درزمینه هایی مانند مدیریت بهره‌وری انرژی، مدل‌سازی و بهینه‌سازی مصرف، آموزش و فرهنگ‌سازی، انرژی تجدید پذیر، سیستم‌های غیرفعال، بازیافت انرژی فعالیت دارد. در یک کلام آداک در بخش انرژی شعار اقتصاد مقاومتی را به عرصه نمایش گذاشته است.

مصرف بی‌اندازه انرژی در کشور باعث شده تا شرکت آداک توجهی به مقوله انرژی داشته باشد. در خصوص پیشینه توجه به محیط‌زیست و بهینه‌سازی انرژی در جهان؛ به‌واسطه توجه به طرح‌های فرمالیستی در طی دهه‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰ مصرف‌گرایی شدیدی در جهان توسعه پیدا کرد؛ و این امر باعث شد تمام جهان نگاه جدیدی به مقوله محیط‌زیست و بهینه‌سازی مصرف انرژی داشته باشند و دولت‌ها توجه خاصی به مقوله‌ انرژی در ساختمان داشته باشند.

بیشترین مصرف انرژی ما به ساختمان‌ها برمی‌گردد و محبوب‌ترین ترموستات در ایران پنجره است و در زمان گرم و سرد شدن ساختمان باز و بسته می‌شود. بر این اساس ما سالانه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار هدر رفت انرژی ‌داریم؛ و اگر بتوانیم این میزان را برای کشور ذخیره کنیم در برابر هر تحریمی می‌توانیم مقاومت کنیم.

در کشور ما بحث انرژی اقتصادی یا زیست‌محیطی نیست؛ بحث انرژی در کشور تبدیل به یک مبحث امنیت ملّی شده است.

برای کاهش مصرف انرژی باید به سمت ساختمان‌های دولتی برویم. در حال حاضر دانشگاه‌ها و ادارات بزرگ‌ترین بدهکاران برق و گاز کشور هستند؛ به‌هرروی آداک این بستر را به وجود آورد تا در مقوله بهینه‌سازی مصرف انرژی فعالیت داشته باشد.

فرهنگ سازی برای مصرف بهینه انرژی در کشور و فراهم کردن زمینه های سخت افزاری و نرم افزاری برای تحقق آن، رویکردی است که مدیران آداک همواره برای آن برنامه ریزی کرده اند و در طراحی و اجرای پروژه های خود هم به این مهم اندیشیده اند.

آداک و سلامت

در حال حاضر اهم فعالیت های آداک، به دو بخش سلامت و هوشمند سازی ساختمان تقسیم‌ شده است.

بخش سلامت اولین بخش تأسیس‌شده از زیرمجموعه‌های شرکت آداک است و البته نیروی پیش‌رونده در این شرکت نیز محسوب می‌شود. در این خصوص آداک با تکیه ‌بر این بخش همراه با آخرین فناوری‌های روز (سخت‌افزاری و نرم‌افزاری) توانسته است پیشینه‌ای بسیار قوی درزمینه سلامت و پیشگیری به وجود آورد.

حضور موفق آداک در بخش سلامت

بخش سلامت شرکت آداک ۱۲ سال پیش افتتاح و عمده فعالیت آن مربوط به مدیریت سلامت جامعه است؛ فعالیت ابتدایی این شرکت با گروه‌ها و سازمان‌های کوچک بود و هم اکنون با سازمان هایی چون بانک آینده و دانشگاه آزاد اسلامی همکاری دارد.

اگرچه شعار جهانی همواره بر مبنای “پیشگیری مقدم بر درمان است” می باشد؛ اما این مورد در ایران عکس عمل کرده و درمان همواره بر پیشگیری ارجحیت داشته است؛ بنابراین می‌توان به‌صراحت گفت در کشور ما فعالیت گسترده‌ای در خصوص پیشگیری انجام‌ نشده بود. بر این اساس در شرکت آداک یک برنامه اطلاعاتی پزشکی راه‌اندازی شده است.

در این برنامه اطلاعات پزشکی افراد داخل به ‌صورت مستمر ثبت می‌شود. از طریق برنامه‌های اپلیکشن موبایل اطلاعات در دسترس افراد قرارگرفته و هشدارهای لازم پزشکی ازجمله فشارخون، قند، وزن و… به آن‌ها ارائه می‌شود.

مدیریت سلامت مانع خروج ارز از کشور می شود

به‌واسطه سیستم مدیریت سلامت، کنترل و گزارش گیری و سلامت یک شخص به سادگی انجام شده و بر اساس این اطلاعات، آزمایش‌ها و تشخیص‌ها به صورت دوره‌ای انجام می‌شود. برآیند تمام این تلاش‌ها منجر به تشخیص زودهنگام بیماری‌هایی مانند سرطان می‌شود.

این سیستم باعث کاهش هزینه درمان شده و برای بیمه‌های درمانی گزینه بسیار مطلوبی تلقی می‌شود.

بر اساس تحقیقات جهانی هزینه یک‌دلاری برای پیشگیری از بیماری، هفت دلار صرفه‌جویی در هزینه‌های درمان به همراه دارد.

سیستم مدیریت سلامت تاکنون نتایج جالبی در تشخیص اولیه سرطان‌هایی مانند پروستات، دهانه رحم، سینه و … داشته است.

اگر استفاده از این سیستم در کل ایران گسترش پیدا کند نتایج مطلوبی ازجمله کاهش هزینه‌های مالی و عدم خروج ارز به‌ واسطه خرید داروهای بسیار گران وارداتی را به همراه خواهد داشت.

تاکنون این سیستم در چند نهاد ازجمله بانک آینده و مرکز تحقیقات دانشگاه آزاد، به صورت سازمانی مورد بهره برداری قرار گرفته است.

با تصمیم مدیرعامل آداک و برنامه ریزی مدیران این مجموعه، سازمان‌هایی که دارای بیش از ۲۰۰ نفر پرسنل هستند می‌توانند وارد خانواده آداک شوند.

آداک و ورزش

یکی از مهمترین راهکارها برای تقویت سرزندگی و نشاط افراد و بهبود سلامت جوامع توجه و اهتمام به ورزش است. در کشورهای توسعه یافته، سرمایه‌گذاری‌های کلانی در ورزش صورت می‌گیرد و دولت‌ها نیز از ورزش حمایت جدی می‌کنند. زیرا به هر میزانی که به سلامت جوامع توجه شود به همان میزان نشاط، سرزندگی و کارایی افراد نیز بالاتر رفته و میزان بزهکاری‌ها و جرم‌ها کاهش می‌یابد.

ورزش در جهان به عنوان يك صنعت جذاب مي‌تواند بسياري از مشكلات اقتصادي و فرهنگي هر جامعه‌اي را بهبود ببخشد. همچنین نباید فراموش کرد که در تقویت ورزش هر کشور مولفه‌های بسیاری از جمله سرمایه‌گذاری و حمایت مالی، توسعه نهادها، حمایت‌های دولتی، سازماندهي و هدايت هواداران، بخش رسانه‌ای، نیروی انسانی، امکانات و فضاهای ورزشی، توسعه حقوقی و قانونی و توسعه علمی پژوهش، نقش محوري و اساسي دارند.

اهمیت و فواید ورزش در زندگی امروز بر کسی پوشیده نیست، ولی متاسفانه ورزش بانوان کمتر مورد توجه قرار گرفته است. 
حضور بانوان در عرصه های ملی و بین المللی و شکوفایی استعدادها در حوزه ورزش بانوان حمایت ویژه ای را می طلبد.

با وجود استعدادهای فراوانی که در کشورمان داریم، نیازها و کمبودهای بانوان می‎تواند مانعی برای بروز این ظرفیت‎ها باشد که در این زمینه می‌توان با تدوین برنامه‎های حمایتی، تاحدودی خلاء مالی و اعتباری ورزش بانوان را مرتفع کرد و انگیزه مشارکت بانوان در عرصه ورزش قهرمانی را بالا نگه داشت.

در مسابقات آسیایی جاکارتا اندونزی ۲۰۱۸، بانوان تیم ملی کبدی، موفق شدند مقام قهرمانی مسابقات آسیایی را به دست آورند و همچنین برای اولین بار در مسابقات تیمی زنان در آسیا به مدال طلای تیمی دست یابند. این اتفاقِ مبارک، تاثیر دوچندانی در تصمیم آداک برای حمایت از تیم کبدی بانوان داشت.

پس از حمایت مالی آداک از تیم کبدی بانوان تهران، باشگاه ورزشی این تیم نوسازی گردید با در دسترس قرارگرفتن امکانات ورزشی جدید، با انگیزه ای تازه و نیرویی دوباره با نام تیم کبدی آداک به فعالیت خود ادامه دادند و در سه رده سنی برای شرکت در مسابقات ملّی و بین المللی آماده شدند.

 هم اکنون تیم آداک تهران با پیروزی در تمام مسابقات انجام شده در لیگ کشوری، در صدر سوپرلیگ ایران قرار دارد.