برای دریافت مشاوره فنی از طریق فرم تماس زیر اقدام فرمایید.

برای تماس با پشتیبانی فروش از طریق فرم تماس زیر اقدام فرمایید.

ایران مال (بازار بزرگ ایران)

شرح پروژه

بازار بزرگ ایران

پروژه ایران مال، یک مجموعه ى توریستى،تجارى، فرهنگى و رفاهى است و در مقایسهبا تمامى مراکز خرید منطقه از حیثِ بزرگى،مقام اول را دارد و یکى از چشمگیرترین
مراکز خرید در دنیا محسوب مى شود.مساحت این پروژه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزارمتر مربع بوده و داراى ۲۰ هزار پارکینگ مجزا است که به توسعه ى تهران در آینده کمک شایانى خواهد کرد.

 • بزرگترین مرکز تجارى خاورمیانه
 • بزرگترین پروژه ى سیستم مدیریت ساختمانى
 • در دنیا (BMS)
 • ۲میلیون و ۳۰۰ هزار متر مربع مساحت
 • ۲۰ هزار پارکینگ –
 • ۳۵۰ هزار نقطه کنترلى
 • ۴طبقه
 • ۲- هتل
 • یک ساختمان ۸۵ طبقه
 • ۲۰۰ مگاوات تولید برق واقع در شمال غربى تهران
 • سریعترین منطقه از نظر رشد در ایران