آداک طراح، مشاور، مجری و تامین کننده تجهیزات ساختمان هوشمند

ارائه راهکار های برتر برای ساختمان هوشمند
بهینه سازی، بهره وری در مصرف انرژی

ساختمان های هوشمند
بالا رفتن کیفیت زندگی
آینده ای پایدار در جهانی سبزتر

آداک در اهداف و ماموریت هایش، همواره خود را متعهد به انجامِ مسئولیت های اجتماعی دانسته و تاکنون اقدامات موثری در این زمینه انجام داده است از جمله:

ساختمان های هوشمند همراه با بالا بردن کیفیت زندگی، آینده ای پایدار در جهانی سبز تر را برای ما و نسل های پس از ما به ارمغان می آورند.

آداک در پروژه های خود در طراحی و اجرای سیستم مدیریت هوشمند ساختمان و مدیریت انرژی، با ارائه ی برترین راهکار ها در تامینِ امکاناتِ رفاه، آسایش، ایمنی و امنیت برای بهره برداران، توجه ویژه ای به بهینه سازی مصرف انرژی دارد.

-توجه ویژه به موضوع مصرف بهینه انرژی در طراحی، اجرا و بهره برداری، در پروژه های ساختمان هوشمند به طور خاص در پروژه عظیم ایران مال و پروژه بیمارستان تخصصی درمان سرطان
-توجه به مقوله حفظ محیط زیست در طراحی، اجرا و بهره برداری از پروژه های ساختمان هوشمند
-توجه به ارتقای سلامت عمومی در طراحی سیستم مدیریت هوشمند سلامت
-اقدام موثر در مسیر توسعه ورزش و نقش چشمگیر آن در توسعه اجتماعی، فرهنگی و سلامت عمومی در کشور با حمایت از تیم کبدی بانوان تهران