برای دریافت مشاوره فنی از طریق فرم تماس زیر اقدام فرمایید.

برای تماس با پشتیبانی فروش از طریق فرم تماس زیر اقدام فرمایید.

بیمارستان تات

بیمارستان تات بیمارستان عمومى درمان سرطان
شرح پروژه
بیمارستان تات یک بیمارستان عمومى است،اما تمرکز اصلى آن روى درمان سرطان و مطالعات مرتبط با این بیمارى است. این بیمارستان به زودى به یکى از پیشرفته ترین
سازه هاى پزشکى خاورمیانه بدل خواهد شد.
واقع در شمال غربى تهران، سریعترین منطقه از نظر رشد در ایران.

  • ۱۰۰ هزار متر مربع مساحت
  • ۳۶۰ پارکینگ
  • ۵۰۰ اتاق
  • ۲۰ طبقه
  • ۳۰ اتاق :VIP 2 طبقه
  • ۲۲ اتاق جراحى
  • ۵۷ اتاق اورژانس
  • بیمارستان هتلِ متمرکز بر درمانِ سرطان